اردوی ابیانه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

این روستای تاریخی با قدمتی ۲۵۰۰ ساله، موزه ای است که زندگی در آن جریان دارد.
ابیانه روستایی است از توابع شهرستان نطنز و در حاشیه کویر ، که در فاصله ۳۰ کیلومتری بزرگراه کاشان اصفهان و یزد قرار دارد. روستایی کهن با چهره ای گلگون ،ساختمانهای گلی چندطبقه اخرایی رنگ ،کوچه های تو درتوی بی انتها ،لباسهای محلی زنان و مردان ،بناهای تاریخی گوناگون ،درب های منبت کاری شده و پنجره هایی با اشکال هندسی زیبا...
جدای از طبیعت زیبای ابیانه ارزش این مکان به فرهنگ و اصالت های تاریخی حفظ شده آن همچون لباس،زبان و آداب و رسوم اهالی است.
بافت قدیمی روستا در سال ۱۳۵۴ در فهرست آثار ملی ایران و همچنین مراسم نخل گردانی ، جغجغه زنی و گویش ابیانه در سال ۱۳۹۲ در لیست آثار معنوی ایران ثبت شده است.

موسسه غیر انتفاعی هشت بهشت

رویدادها

No result...

سامانه ها