اولین کنفرانس ملی روان شناسی و مشاوره

اولین کنفرانس ملی روان شناسی و مشاوره با تاکید بر کیفیت زندگی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۶ در محل موسسه اموزش عالی هشت بهشت اصفهان با حضور تعداد کثیری از اساتید و پژوهشگران برگزار گردید.

دراین کنفرانس تعداد ۱۶۰ مقاله ارسال و از این تعداد ۱۳۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که تعداد ۱۰ مقاله سخنرانی و مابقی به صورت پوستر ارائه شدند.

خانم دکتر فاطمه سمیعی عضو هیت علمی دانشگاه اصفهان خانم دکتر عدالت پناه عضو هیت علمی موسسه هشت بهشت و دکتر ناجی معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان از جمله میهمانان کنفرانس بودند.

 

 

رویدادها

No result...

سامانه ها