همایش تعالی مدیریت منابع انسانی

انجمن علمی مدیریت در تاریخ 22/09/1396 به مناسبت هفته پژوهش همایشی با عنوان " تعالی مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت نسل جوان کارکنان " برگزار نمود.
 
در این جلسه که با استقبال دانشحویان مدیریت موسسه آموزش عالی مواجه شد جناب اقای مختاری فر، سرپرست دفتر مدیر عامل مجتمع داروسازی فارابی، به معرفی مدیریت کیفیت و بندهای مربوط به نیروی انسانی استاندارد ISO 9001:2015 و بندهای مربوط به جذب و استخدام استاندارد ISIRI3400:2016 پرداختند. در ادامه نسلهای مختلف کارکنان در سازمان مورد بررسی قرار گرفت و ویژگی های نسل جوان و چگونگی برخورد سازمان با این نسل به بحث گذاشته شد.

رویدادها

No result...

سامانه ها