سایت اینترنت

سعید یزدانی

مسئول سایت مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت

 

 

 

 

 

 

سايت کامپیوتر موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت فعاليت خود را از سال 1388 با حداقل تجهيزات آغاز كرد با توجه به اينکه وجود سايت كامپيوتر كه مجهز به خدمات(IT)   و اينترنت باشد جزء ضروريات يک موسسه آموزش عالي مي باشد. از اين رو در سال 1389 با طراحي شبكه سايتي با 20 كامپيوتر و با داشتن سرور جهت مديريت سيستم ها در موسسه راه اندازي شد.

با گذشت زمان و افزايش تعداد دانشجويان و فضاي کالبدي سايت تعداد کامپيوترها افزايش داده شد. بطوريكه در حال حاضر علاوه بر 2 سايت عمومي، سايت دانشجويان دوره تحصيلات تكميلي و همچنين سايت اساتيد نيز راه¬ اندازي شده است.

براي کليه دانشجويان اعم از كارشناسي، كارشناسي ارشد و اساتيد username و password تخصيص داده شده است تا به عنوان کاربر از سايت شناخته شوند و از امكانات سايت استفاده كنند، با توجه به شبکه موجود در سايت استاد مي تواند به راحتي مباحث درسي خود را از طريق نرم افزارهاي ويژه مديريتی به صورت آنلاين به دانشجويان انتقال دهد و حتي با وجود پروژكتور مركز كامپيوتر به راحتي ميتواند به عنوان لابراتوار نيز مورد استفاده عملي و كاربردي دانشجويان قرار گيرد.

همچنين موسسه مجهز به سیستم اینترنتی بی سیم (Wireless) شده است تا به این طریق دانشجویان با داشتن لپ تاپ به راحتی بتوانند از اینترنت موسسه نيز بهره مند گردند.