انتشارات علمی

انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشی دانشجویان و اساتید موسسه هشت بهشت در مجلات معتبر داخلی و کنفرانسهای ملی و بین المللی

 

مقالات چاپ شده در مجلات

نام دانشجو

عنوان مقاله

نام مجله

استاد راهنما

مسعود حر

اثر انعطاف پذیري مالی بر سطح تغییرات دارایی هاي نقدي نگهداري شده و سطح اهرم مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشهاي جدید در مدیریت و حسابداري، سال دوم، شماره چهارم، تابستان 1395

-

معصومه قاسمی

اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی

مجله بررسی های حسابداری –دوره 3. شماره 12. پاییز 1395

دکتر علی رضا زارعی

مجتبی کاکایی دهکردی

رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و تجدید اارئه صورت های مالی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی های حسابداری- دوره دوم. شماره هفتم. تابستان 1394

دکتر محسن دستگیر

روح اله خسروی نژاد

تحلیل رابطۀ بازاریابی رابطه ای با ارزش ویژۀ برند بانک: نقش تعدیل گر اخلاق کسب و کار

فصلنامه اخلاق درعلوم وفنّاوري ، سال سیزدهم ، شماره1397،1

دکتر مژگان بهرامی،

دکتر مسعودبراتی

مهدیه طاهری

اثر پراکندگی جغرافیایی بر مدیریت سود برپایۀ اقلام تعهدی و مدیریت سود برپایۀ فعالیتهای واقعی

پژوهش های تجربی حسابداری(در نوبت چاپ)

دکتر مجید عظیمی

-

قابلیتها برای موفقیت

گزیده مدیریت، سال پانزدهم، شماره 152.

دکتر مژگان بهرامی

دکتر ناصر خانی

-

خلق یک سازمان هدف گرا

گزیده مدیریت، سال نوزدهم، شماره 205. آبان 1397.

دکتر مژگان بهرامی

دکتر ناصر خانی

 

 

انتشار کتب

نام کتاب

انتشارات

کتاب بازاریابی نوین

جهاد دانشگاهی اصفهان

نفس عمیق در هوای تو

مجموعه اشعار خانم صفورا صادقیان

 

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس ها

نام دانشجو

عنوان مقاله

نام کنفرانس

استاد راهنما

معصومه قاسمی

ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت صورت های مالی

سومین کنفرانس جهانی مدیریت , اقتصاد , حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم. شیراز . ایران

علی رضا زارعی

روح الله خسروی نژاد

بررسی نفش صفات اخلاقی برارزش ویژه برند  بانک

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

مژگان بهرامی

حسن کریمیان

تاثیرهوش تجاری برعملکرد بازار یابی همراه با نقش تعدیلگرآشفتگی

محیطی)مورد مطالعه: شرکت های داروسازی(

کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، مرکز همایشهای دانشگاه تهران. دی 94

مژگان بهرامی

روح الله خسروی نژاد

تأثیربازاریابی رابطه مند برارزش برند بانک) مورد مطالعه: شعب بانک سپه شهراصفهان(

کنفرانس سالانه کسب و کار مدیریت و اقتصاد . اذر 94

مژگان بهرامی

حسن کریمیان

تاثیرهوش تجاری برعملکرد بازاریابی شرکت های تجاری)مورد مطالعه: شرکت های داروسازی(

کنفرانس سالانه کسب و کار مدیریت و اقتصاد . اذر 94

مژگان بهرامی

مستانه خرامان

تاثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه تامین مالی از سهام داران

کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری . 5 مارچ 2017. دانشگاه تهران

مجید عظیمی یانچشمه

لیلا رحیمی

خرده فروشی برمبنای سرگرمی

دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ،آذرماه 1396

مژگان بهرامی

لیلاعلیدادی

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران بین المللی:

مورد مطالعه شهر اصفهان

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

 ایرانتبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی)

زهرا زمانی

زهرا سلطانیان

نقش استاندارد سازی و سفارشی سازی خدمات در ایجاد وفاداری

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا (1397)

مژگان بهرامی