کانون هلال احمر

این کانون در سال 1391 با هدف آموزش مهارت های اجتماعی مرتبط با فعالیت های هلال احمر تاسیس و تلاش می نماید طی برنامه های مختلف دانش اجتماعی دانشجویان را در زمینه های مرتبط با فعالیت کانون توسعه بخشد.