کانون شعر و ادب

کانون شعر و ادب از نخستین کانون های موسسه می باشد که در سال1389با هدف توسعه و ترویج فرهنگ و ادب ایران و شناساندن آن به دانشجویان تشکیل شد.

این کانون علاوه برنشست های شعرخوانی، قصه خوانی و کارگاه شعر برنامه های جامعی را در سطح موسسه برگزار می نماید