کانون تئاتر و نمایش

کانون تئاتر همزمان با کانون موسیقی در سال1391با هدف آشنا نمودن دانشجویان با فرهنگ نمایش از طریق اجرای نمایش های گوناگون تأسیس و تا کنون برنامه های مختلفی را به صورت میان پرده های نمایشی اجرا نموده است