وام شهریه

اداره رفاه دانشجویی به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه های دانشجویان مستعد شاغل به تحصیل در دانشگاهها طبق آئین‌نامه صندوق رفاه دانشجویان، وام شهریه پرداخت می‌نماید. متقاضیان می توانند برای دریافت تسهیلات فوق در آغاز هر نیمسال پس از ثبت نام آموزشی به امور دانشجویی مراجعه و نسبت به دریافت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند.

 

شرایط عمومی وام گیرندگان

دارا بودن اولویت نیاز مالی

سپردن سند تعهد محضری با ضامن معتبر در زمان درخواست وام

 

شرایط آموزشی

ثبت نام و اخذ حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی

مدت استفاده از وام طبق مقررات آموزشی جهت دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته2 سال تحصیلی( چهار نیمسال) ودوره کارشناسی پیوسته 4سال تحصیلی

( هشت نیمسال) می باشد. مدت مذکور از زمان ثبت نام دانشجو محاسبه شده و درصورت عدم بهره مندی، به هیچ عنوان تمدید نخواهد گردید.

 

مبلغ وام شهریه

دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 9,000,000 ریال در سه نوبت و هر نوبت حداکثر 3,000,000 ریال.

دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 18,000,000 ریال در شش نوبت و هر نوبت حداکثر 3,000,000 ریال.

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 30,000,000 ریال در سه نوبت و هر نوبت حداکثر 10,000,000 ریال

.

شرایط وضوابط بازپرداخت وام

دانشجویان بهره مند از وام از طریق دفترچه اقساط به صورت اینترنتی یا حضور دربانک ، وام دریافتی را بازپرداخت می نمایند.

زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان حداکثر9ماه پس از فارغ التحصیلی می باشد.درصورتی که پس از9ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه نمایند دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا پرداخت نماید.

بازپرداخت اقساط به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز می شود.

پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان ارائه گواهی موقت بلامانع می باشد.

تا تسویه حساب کامل دانش آموختگان بهره مند از وام صندوق رفاه دانشجویان، تحویل دانشنامه تحصیلی امکان پذیر نمی باشد.

 

جهت دانلود فرمهای درخواست وام بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

 

تعهد نامه محضري

 

فرم درخواست وام

 

فرم مشخصات دانشجو

 

مقررات تسهيلات وام