تعریف و شرح وظایف

معاونت دانشجویی موسسه آموزش عالی هشت بهشت یکی از معاونت های موسسه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان دارد و در واقع فراهم‌کننده نیازهای عمومی دانشجویان در دانشگاه است.

معاونت دانشجویی در راستای تحقق اهداف اصلی موسسه یعنی ایجاد زمینه های مناسب جهت رشد و شکوفایی استعدادها با فراهم آوردن زمینه فعالیت و تأمین بعضی ازنیازهای غیر آموزشی دانشجویان کمک مؤثری در تحقّق برنامه های آموزش عالی ایفا می کند.

 

از زیر مجموعه های این معاونت به موارد زیر می توان اشاره کرد 

 

1.صندوق رفاه

به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه های دانشجویان مستعد شاغل به تحصیل در دانشگاهها طبق آئین‌نامه صندوق رفاه دانشجویان، وام شهریه پرداخت می‌نماید. متقاضیان می توانند برای دریافت تسهیلات فوق در آغاز هر نیمسال پس از ثبت نام آموزشی به امور دانشجویی مراجعه و نسبت به دریافت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند.

در این حوزه همچنین خدمات بیمه حوادث و دیگر انواع بیمه برای دانشجویان عزیز ارائه می شود.

 

2.امور تغذیه

نظر به اهمیت امر تغذیه و ارتباط آن با سلامت فرد و جامعه، امور تغذیه در موسسه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد. مسئولیت این معاونت نظارت بر امور تریا و سلف غذاخوری دانشجویان می باشد. دانشجویان گرامی می توانند پس از ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی از طریق سامانه غذا نسبت به استفاده از سلف غذاخوری اقدام نمایند.

 

3. امورخوابگاه

در زمینه خوابگاههای دانشجویی این موسسه دارای خوابگاه ویژه دختران می باشد وهمچنین طرف قرارداد با خوابگاههای خصوصی پسران در سطح شهر اصفهان می باشد و خدمات مناسبی در زمینه اسکان دانشجویان غیر بومی ارائه می کند. همچنین امور دانشجویی ضمن نظارت بر خوابگاهها ، نظارت بر حسن اجرای وظایف دانشجویان در خوابگاه‌ها، سرپرستی، حفظ و نگهداری اموال، اماکن و تأسیسات خوابگاه و همچنین نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌های انضباطی و اجرای مقررات عمومی خوابگاه‌ها را برعهده دارد.

 

4.امور تربیت بدنی:

این حوزه با هدف کلّی تأمین سلامت، شادابی و توسعه ورزش در دانشگاه ایجاد شده است. از جمله وظایف تعریف شده برای این حوزه عبارتند از :

- توسعه و تأمین رشته های مختلف ورزشی .

- ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای ورزشی .

- برگزاری مسابقات ورزشی .

- تهیه و مراقبت از امکانات ورزشی .

- هماهنگی با نهادهای ورزشی خارج از دانشگاه .

- تشکیل انجمن های ورزشی تخصصی دانشجویان.

- برگزاری کلاسهای آموزشی رشته های مختلف ورزشی

 

5.مرکز مشاوره سلامت جسم و روان:

زندگی دانشجویی گاه مستلزم یادگیری مهارت هایی است که توانمندی و سازگاری شما را در برخورد با مسایل خاص خودتان افزایش می دهد و آغاز زندگی دانشجویی، چالش های خاص خود را به همراه دارد برای دانشجویان غیر بومی و ساکن خوابگاه، مسایلی چون زندگی با هم اتاقی، پذیرش تفاوت ها، زندگی مستقل از والدین، مدیریت امور شخصی و مالی، و...... را به دنبال دارد و مسایل ارتباطی، تحصیلی، انگیزشی و مذهبی از دیگر مسایل مشترک دانشجویان است. به طور کلی ورود به دانشگاه تغییری مهم در زندگی هر جوان است که مواجهه شدن با هر یک از این مسایل نامبرده نیازمند ویژگی ها و توانمندی هایی از جمله: مهارت های اجتماعی و زندگی، مدیریت بر هیجان ها، مدیریت بر استرس، ایجاد ارتباط سازنده و موثر با دیگران، می باشد.

مرکز مشاوره دانشجویی، یکی از واحد های مهم موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت است که به منظور ضرورت های فوق، زیر نظر معاونت دانشجویی فعالیت می کند و با هدف رشد و افزایش سطح توانمندی ها،‌ استعدادها و بطور کلی ارتقاء سطح بهداشت روان دانشجو همراه می باشد. مرکز مشاوره سلامت جسم و روان همچنین خدماتی در زمینه های پزشکی و روان پزشکی ارائه می کند. لازم به ذکر است کلیه این خدمات برای استفاده دانشجویان رایگان می باشد.