کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتل داری

دانلود چارت دروس کارشناسي ناپيوسته مديريت هتلداري

سرفصل دروس کارشناسي ناپيوسته مديريت هتلداري

دانلود راهنمای درسی و برنامه پیشنهادی انتخاب واحد کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری 

 

این دوره تخصص های مورد نیاز مربوط به وظایف بخشها ، واحدها و تاسیسات اقامتی و پذیرایی را در بر می گیرد. این رشته مشتمل بر مجموعه وظایف مدیریت هتلداری در بخش های مختلف هتل می باشد که با بهره گیری از تخصص های مدیریتی در بازاریابی سازماندهی، پیش بینی و امکان سنجی در تاسیسات اقامتی (هتلها، متلها و....) به اجرا در می آیند. هدف از اجرای این دوره تامین آموزش های تخصصی لازم برای اشتغال در بخشهای مدیریتی مذکور در صنعت هتلداری کشور می باشد و با آشنایی با تخصص هایی در اموری چون منابع انسانی ، بازاریابی و فروش ، رفتار سازمانی و امور مالی و حسابداری هتل این امر تکمیل می گردد.

دانشجویان در پایان دوره به توانایی های ذیل دست می یابند :

- توانایی برنامه ریزی برای کلیه پرسنل غذا و نوشابه

- توانایی سازماندهی بخش غذا و نوشابه و انجام هماهنگی های لازم بین بخش غذا و نوشابه با سایر بخش ها

- توانایی اداره، سازماندهی و هماهنگی رستوران

- توانایی ستادسازی کردن بخش های مختلف آشپزخانه اعم از پخت و نگهداری و آماده سازی

- توانایی اداره، سازماندهی و برنامه ریزی برای بخش واحد اتاق ها

- توانایی هماهنگی بین کلیه بخش های اقامتی اعم از واحد اتاق ها، پذیرش و بخش لباسشویی

- توانایی برنامه ریزی و هماهنگی در بخش پذیرش ، رزرواسیون و صندوق

- توانایی هماهنگی بین بخش های مختلف اتاق و پذیرش برای مهمان

- توانایی ارائه و تحلیل گزارش های بخش اقامتی

- توانایی تحلیل وضعیت اتاقها و پیش بینی های مدیریتی جت درصد اشغال آنها

- توانایی اداره بخش تشریفات و سالن های پذیرایی

- توانایی هماهنگی ، سازماندهی و اداره سالنهای همایش و مراسم خاص