کارشناسي ناپيوسته مديريت جهانگردي

سرفصل دروس کارشناسي ناپيوسته مديريت جهانگردي

دانلود راهنمای درسی و برنامه پیشنهادی انتخاب واحد کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی 

 

ضرورت توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری کشور سبب می شود تا هدف از این دوره تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی فعال در صنعت گردشگری کشور از طریق انتقال دانش و مهارت مرتبط با این صنعت به فارغ التحصیلان مقطع کاردانی ( در سه گرایش خدمات مسافرتی و جهانگردی ، خدمات اقامتی و خدمات پذیرایی ) برای تبدیل ایشان به کارشناسان حوزه های متنوع صنعت گردشگری در نظر گرفته شود .

بنابراین آنچه در ماهیت فعالیت های متنوع مدیریت جهانگردی جای می گیرد به اجمال در حوزه برنامه پیش بینی شده درس گنجاینده شده است . دانش آموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی علاوه بر کسب ابزارهای متعارف مورد نیاز فارغ التحصیلان کارشناسی در خصوص زمینه های ابزارهای کمی ( ریاضیات ، آمار ، اقتصاد ، پژوهش عملیاتی و دانش مدیریت ) به داشته های خود در حوزه های برنامه ریزی ، تدارکات و برگزاری سفر ، اقامت ، پذیرایی و برگزاری سفر ، اقامت ، پذیرایی و برگزاری رویدادهای گردشگری نیز خواهند افزود . فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی قادر خواهند بود در سطح کارشناسی و تخصصی در حوزه ای مختلف صنعت گردشگری از قبیل طراحی و برگزاری برنامه سفر ، کارشناسی و مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و واحد های اقامتی و پذیرایی ، طراحی و برگزاری رویدادهای گردشگری ، شرکت های حمل و نقل ، دستگاه های دولتی مرتبط با صنعت جهانگردی و نیز نهادها ، موسسات تحقیقاتی فعال در صنعت گردشگری به فعالیت مشغول شوند .