هنرهاي تجسمي-نقاشي

دانلود چارت دروس رشته هنرهاي تجسمي - نقاشي

سرفصل دروس رشته هنرهاي تجسمي - نقاشي

نقاشی ما در رشته های هنرهای تجسمی است که از آغاز زندگی انسان جایگاه خود را در زندگی انسان باز نموده است. نقاشی در ادوار مختلف تاریخ اهداف و جهتهای مختلفی را دنبال نموده است.

ضرورت و اهمیت:

هنرمند با خلق آثار ارزشمندی که از وقایع، حوادث و تفکرات نیک و بد جامعه تاثیر پذیرفته اند سبب می شود که دیگران علیرغم گرفتاری های ناشی از کارو تلاش روزمره، متوجه ظرافت ها و زیبایی های اطراف خویش می شوند. این زیبایی ها در همه ابعاد، اعم از پوشاک، ابزار و لوازم زندگی،وسایل ارتباطی، جا و مکان، آداب و رسوم، اعتقادات و خصال حسنه، طریقه و رفتار و کردار و.... جلوه گرند. فقط نگاهی دقیق را می طلبد که این نگاه و توجه به وسیله آثار هنری جذب می شوند و انسان را برای لحظاتی از مسائل خود جدا می سازد و فراغت تامل و تفکر را به او می دهد همین لحظات فراغت باعث می شود که آرامش و تعادل به جسم و جان آدمی بازگردد و روان او را که بر اثر تنش های زندگی کدر شده بود صیقل یابد.

تعریف و هدف رشته نقاشی

دوره ه کاردانی نقاشی یکی از دوره های آموزش عالی و هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم در جهت همکاری و اجرای صحیح طرح ها و برنامه هایی که از طرف هنرمند ارائه می شود را داشته باشند و خود نیز به تنهایی قادر به خلق آثار با ارزش هنری باشند.

مشاغل قابل احراز:

1- خالق آثار هنری

2- آموزش نقاشی

3- تصویر ساز کتاب

4- طراح تصاویر متحرک

5- طراح تابلوهای تبلیغاتی

6- مسئول واحد هنر در دستگاه های مربوطه

7- نقاش زیبا ساز شهرها(فضای بیرونی)

8- نقاش زیبا سازی داخل ساختمان(فضای درونی)

9- مرمت کارآثار نقاشی

10- طراح نقش پارچه

11- طراح نقوش روی سفال و چینی و سرامیک

12- نقاش صحنه های نمایشی(سینما- نمایش