حسابداری کاردانی ناپیوسته

سرفصل دروس کارداني ناپيوسته حسابداري  

دانلود چارت دروس کارداني ناپيوسته حسابداري

حساب و حسابداري در تمام شئون زندگي كاربرد دارد در تمامي كارها سفارش شده تا حساب و كتاب بعنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد . به دليل حساسيت هايي كه شغل حسابداري دارد . فرد علاقمند به اين رشته به طور طبيعي بايد از امانتداري و حسن سابقه برخوردار باشد . دوره کارداني حسابداري يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از آن آموزش تربيت افرادي است که پس از يک آموزش دو ساله وارد بازار کار گرديده و سمتي از نيازهاي کشور را در زمينه امور مالي و حسابداري تامين نمايند.

درس هاي اين رشته

رديف

نام درس

1

آمار و کاربرد آن در مديريت

2

اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي

3

اصول حسابداري 1

4

اصول حسابداري 2

5

اصول حسابداري 3

6

اصول علم اقتصاد 1 خرد

7

اصول علم اقتصاد 1 کلان

8

برنامه نويسي کامپيوتر و کاربرد آن در حسابداري

9

پول و ارز و بانکداري

10

حسابداري

11

حسابداري صنعتي 1

12

حسابداري صنعتي 2

13

حسابداي دولتي

14

حسابرسي 1

15

حقوق بازرگاني

16

رياضيات پايه

17

رياضيات و کاربرد آن در مديريت

18

زبان تخصصي

19

زبان خارجي 2

20

ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها

21

مباني سازمان و مديريت

 

بنا بر طبيعت واحدهاي گذرانده شده و کارآموزي هاي ضمن تحصيل، اين فارغ التحصيلان در مشاغل تعريف شده حسابداري قابليت انجام کارهاي زير خواهند داشت:
انجام کليه امور حسابدراي در موسسات بازرگاني بانکها
-واحدهاي توليدي و صنعتي
-اشتغال به حرفه حسابرسي در موسسات حسابرسي
-طرح و اجراي سيستمهاي مالي در موسسات بازرگاني و صنعتي
-فارغ التحصيلان اين دوره پس از کسب تجربه کافي مي توانند در سطوح مختلف مديريت مالي و حسابداري و حسابرسي انجام وظيفه نمايند