امور بانکی

سرفصل دروس کارداني امور بانکي

دانلود  راهنمای درسی  و  برنامه پیشنهادی انتخاب واحد  کاردانی امور بانکی

 

دوره کاردانی امور بانکی یکی از دوره های آموزش عالی است و هدف از آن آموزش وتربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله نظری و عملی توام بطور رسمی عهده دار مسئولیت هایی در شبکه بانکی گردیده و قسمتی از نیاز آنها را در زمینه امور محوله تامین نمایند. فارغ التحصیلان این دوره قادر به انجام فعالیتهای زیر خواهند بود:

1 - انجام کلیه امور حسابداری شعب واحدهای بانکی

2- انجام کلیه امور مربوط به باجه داری ، انجام امور مشتریان دریافت و طبقه بندی آمار و اطلاعات زیر نظر روسای دوایر مربوط در واحدها

3- اشتغال به کارهای عمومی در ادارات مرکزی بانکها

4- سرپرستی و اداره یا معاونت بعضی واحدهای ستادی در شعب بانکها