حسابداری کارشناسی ارشد

سرفصل دروس کارشناسی ارشد حسابداری

برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

۱-  تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری به منظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی تدوین گردیده است که در آینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در مؤسسه های بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد. بدیهی است دانشجویانی که در حال حاضر به کار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانیدن این دوره اطلاعات و معلومات تخصصی خود را افزایش می دهند و مسئولیت های سنگین تری را عهده دار خواهند گردید.

تغییر سریع محیط پیرامون ما باعث شده تا حسابداری به عنوان زبان تجارت در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی در مؤسسه های گوناگون پیچیده گردد. تصمیم گیری دقیق و به موقع بر اساس اطلاعات جهت توزیع مناسب منابع ضروری به نظر می رسد. پیکره دانش به طور مداوم در حال تغییر است و می توان گفت در چنین وضعیتی اشخاص حرفه ای هنگامی به بهترین شکل آموزش می بینند که مفاهیم پایه را بیاموزند. دامنه آموخته های یک حسابدار باید وسیع باشد به گونه ای که صلاحیت فنی و حرفه ای کسب کند و همچنین توانایی تحلیل به دست آورد تا اینکه بتواند وظایف خود را در محیطی پیچیده و در حال تغییر به خوبی به انجام رساند.

۲-   شکل نظام آموزشی:

دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری به دو صورت کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزشی - پژوهشی و آموزش محور است.

  داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری علاوه بر شرایط عمومی ورود به دانشگاه باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

   الف – داشتن گواهینامه کارشناسی مورد قبول وزارت علوم تحقیقات و فناوری

   ب –پذیرفته شدن در امتحان ورودی

۳-  برنامه درسی:

  تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۳۲ واحد و به شرح زیر است:

          الف – دروس اصلی و تخصصی                       ۲۲ واحد

          ب- دروس اختیاری                                       ۶ واحد

            ج – پایان نامه                                           ۴ واحد

                   جمع                                               ۳۲ واحد

۴-  نقش و توانایی:

به طور کلی، فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری می توانند به عنوان حسابرس یا مسئولان حسابداری و امور مالی در مؤسسه های مختلف به کار مشغول شوند. فارغ التحصیلانی که در شرکتهای بزرگ استخدام می شوند قادر خواهند بود در قسمت های تخصیص منابع یا سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و در مشاغل تحلیل گر مالی یا حسابرس داخلی مشغول کار شوند و یا مسئولیت بخشی از وظیفه برنامه ریزی و کنترل مالی را عهده دار گردند. مسئولیت های دیگری که فارغ التحصیلان این دوره و مؤسسه های بزرگ می توانند عهده دار گردند، بودجه بندی و تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی و پیش بینی است. فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجربه کافی می توانند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابرسی انجام وظیفه نمایند و در اداره مؤسسه به مدیریت کمک های مؤثری عرضه نمایند.

۵-  ضرورت و اهمیت:

تغییرات سریع بازرگانی و صنایع مسئولیت های خطیری را در سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه به عهده حسابداران محول نموده است. امروزه حسابدار علاوه بر وظیفه تاریخی خود که ثبت و گزارش دهی اطلاعات مربوط به فعالیت های گذشته سازمان است، وظیفه دیگری را نیز تقبل نموده که عبارت است از تحلیل و تفسیر فعالیت های گذشته و تلفیق آن با اطلاعات اضافی دیگر به منظور استفاده در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری های بازرگانی.

حسابدار امروزی بر خلاف گذشته وظایف متعدد و سنگینی نظیر تجزیه و تحلیل رویدادها، سنجش رویدادهای اقتصادی، طراحی سیستم، فرآیندهای تحلیلی و تفسیری ارزیابی های مالی و در واقع تمامی زمینه فعالیت مدیریت را بر عهده دارد. مسئولان حسابداری سازمانها در صورتی که وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهند باید بیش از هر یک از مسئولان دیگر (شاید به استثنای مدیریت عامل) از فعالیت های مختلف سازمان آگاهی داشته باشند.