روند تصویب پروپوزال

روند تصویب پروپوزال(پیشنهادیه)-مقطع کارشناسی ارشد
 
1- اخذ پایان نامه و انتخاب استاد راهنما/مشاور
 
پایان­ نامه پس از گذراندن کلیه دروس قابل اخذ می­ باشد
 
2- موضوع پایان نامه انتخاب شده و مورد تصویب گروه آموزشی قرار می­گیرد
 
3- دانشجو طرح اولیه پایان­ نامه را به صورت پروپزال با فرمت مصوب شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه نوشته و پس از تأیید استاد راهنما و مشاور به گروه آموزشی ارائه می­ نماید
 
4- گروه آموزشی پروپزال را بررسی نموده و پس از تأیید، دانشجو فرم تأییدیه پروپوزال را تکمیل نموده و پس از امضای استاد راهنما، مشاور و مدیر گروه آموزشی به کمیته تحصیلات تکمیلی را ائه می­نماید
 
5-اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی پروپزال را بررسی نموده و پس از تصویب دانشجو می­ تواند مراحل پایان­ نامه را انجام دهد
 
چنانچه پروپزال توسط کمیته تحصیلات تکمیلی تصویب نشود، دانشجو موظف است اشکالات و ایرادات آن را به راهنمایی استاد راهنما رفع نموده و مجدداً مراحل فوق را انجام دهد تا در کمیته تحصیلات تکمیلی مصوب شود.
 
مهلت دفاع از پایان­ نامه
 
دانشجو از تاریخ تصویب پروپزال به مدت شش ماه فرصت دارد از پایان­نامه خود دفاع نماید.
 
اگر دفاع بعد از مهلت تعیین شده انجام شود، دانشجو باید در نیمسال بعد مجدداً درس پایان­ نامه را اخذ نماید و چنانچه سنوات مجاز تحصیل وی تمام شده باشد، مجبور به اخذ سنوات تحصیلی از کمیسیون موارد خاص می­ باشد.
 
واحد تحصیلات تکمیلی
 
مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت