اطلاعات تماس

اصفهان - دروازه شیراز - کیلومتر 6 جاده اصفهان شیراز - بعد از پل راه آهن - روبروی اداره شماره گذاری (جنب اداره گمرک)
تلفن تماس:  36544492 - 36540168 - 031
تلفکس: 36540830 - 031
کدپستي: 79989-81691
شماره های داخلی موسسه جهت ارتباط با مسئولین :
داخلی 1- دفتر ریاست ( خانم پورطاهر )
داخلی 2- سرپرست آموزش (خانم  محسنی)
داخلی 3- کارشناس اموزش  (خانم زاده احمد-خانم  راستین)
داخلی 4- امور فارغ التحصیلان (خانم مميزان)
داخلی 5- امور دانشجویی و فرهنگی (خانم بکتاش)
داخلی 6- امور مالی ( آقای قيصري )
داخلی 7- امور  اداری ( آقای جبلی)
داخلی 8- سایت کامیپوتر ( آقای یزدانی )
داخلی 9- کتابخانه ( خانم صلاحی )
داخلی 33- مدیران گروه
داخلی 14- ارسال فکس
آدرس پست الکترونیک موسسه: 
hashtbehesht87@yahoo.com
ارسال ایمیل
اختیاری