دوره مکاتبات بازرگانی و مکالمه های تجاری

مکاتبات بازرگانی، شامل تمامی مکاتبات در سازمان ها می باشد مانند اسناد شخصی، اسناد حقوقی ساده، نامه های شخصی، قراردادهای تجاری و بازار، نامه های رسمی به شکل نامه های الکترونیکی و نامه های کاغذی. مکاتبات بازرگانی یک شرکت می تواند دارای فرم رسمی (معمولاً به فرم کاغذی) و یا فرم غیر رسمی (مانند ایمیل و غیره) باشد.

در جهان امروز، شرکت ها و اشخاص برای حضور در بازارهای بین‌المللی و چند ‌ملیتی نیازمند به کسب مهارت‌های مورد نیاز نظیر نگارش و مذاکره به زبان انگلیسی می باشند. برای افراد شاغل در زمینه تجارت و مبادلات بازرگانی تسلط بر زبان انگلیسی و آشنایی با اصطلاحات تخصصی مورد نیاز می باشد.

خدمات آموزش و انجام مکاتبات بازرگانی و مکالمه های تجاری | بازرگانی بین المللی

·         امور گمرکی، ترخیص کالا و اسناد گمرگی

·         انجام خریدهای خارجی، مدیریت خرید و سفارشات خارجی

·         مکاتبات و مکالمات تجاری و بازرگانی

·         قانون برگزاری مناقصات

·         حق العمل کاری گمرک

·         روشها و جذبه ی غربی در ساخت برند بین المللی

·         تعیین جایگاه شرکت و برند در ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی

·         فنون مذاکرات بازرگانی خارجی

·         مهارت های تجارت و بازرگانی بین المللی

·         اعتبارات اسنادی کاربردی

·         مقررات صادرات و واردات و کاربرد آن در ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک

·         مدیریت صادرات کالا با نگرش بازاریابی کاربردی و عملیاتی

·         انتخاب بازارهای بین المللی و شیوه های نفوذ در آن

·         مدیریت توزیع در بازارهای مصرفی با تاکید بر بازار خارج

·         تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی و نکات حقوقی این قراردادها

·         مدیریت خرید تدارکات و قراردادهای داخلی

·         نکات کلیدی و تکنیکی برتر در بازرگانی خارجی و اعتبارات اسنادی