دوره دیجیتال مارکتینگ

در ساده ترین تعریف دیجیتال مارکتینگ پیشبرد فروش محصول یا برند از طریق یک یا چند نوع از رسانه های الکترونیکی است. دیجیتال مارکتینگ به دلیل استفاده از کانال ها و متد هایی برای تحلیل فرآیند کمپین بازاریابی و سنجش اثر بخشی فعالیت ها به صورت در لحظه، از بازاریابی سنتی متمایز شده است. دیجیتال مارکتینگ(بازاریابی دیجیتالی) به خاطر داشتن بالاترین اثرگذاری در جلب نظر مشتریان و سادگی استفاده، در بین روش‌های بازاریابی موجود، به سرعت در حال کسب محبوبیت نزد صاحبان کسب‌ و کارها است. بدون توجه به اندازه یک کسب و کار، اغلب آنها در حال استفاده از این روش بازاریابی هستند. زیرا بازاریابی دیجیتالی مزایای زیادی دارد که یکی از مهم ترین آنها ارزانترین روش برای دستیابی به میلیون ها نفر مخاطب در بازار هدف و امکان دسترسی سریع و هدفمند به مخاطبانتان است. بازاریابان دیجیتالی فرآیند بازاریابی را شامل اینکه چه چیزهایی در حال دیده شدن هست، برای چه مدت و چه بازه زمانی، نرخ تبدیل فروش و این که چه محتوایی بازدهی دارد و غیره را مرتب بررسی می کنند.

رسانه دیجیتال بسیار فراگیر است به همین دلیل مصرف کننده یا کاربر قادر به دستیابی به اطلاعاتی که مورد نیاز اوست در هر زمان و مکانی می باشد. رسانه دیجیتال یک منبع همیشه در حال رشد از سرگرمی، اخبار، خرید و تعاملات اجتماعی است و مصرف کنندگان نه تنها در معرض برند و اطلاعات شرکت شما قرار می گیرند بلکه از دوستان، رسانه ها، خویشاوندان، صاحب نظران و سایرین نیز در مورد برند شما خواهند شنید. احتمال اینکه آن ها را باور کنند بسیار بیشتر از احتمال باور کردن حرف های شماست. مردم برندی می خواهند که قابل اعتماد باشد، شرکتی که آن ها را بشناسد، ارتباطاتی که شخصی سازی شده و مرتبط هستند و به آن ها پیشنهادات متناسب با نیازهایشان ارائه دهند.