دوره حسابداری مالیاتی

آموزش حسابداری مالیاتی از مهمترین مباحثی است که امروزه حسابدارن و شرکت ها به آن نیاز و باید تا حد زیادی به آن اهمیت بدهند. حسابداری مالیاتی شامل مواردی مانند مشاوره مالیاتی ، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و .... می باشد و منبع در آمد بسیار خوبی برای حسابدران فعال در این زمینه میباشد. این دوره به آموزش مسائل مالیاتی بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و جدیدترین بخش نامه ها و آیین نامه های مالیاتی می پردازد.