نمایشگاه کتاب هشت بهشت

هشت بهشتی آراستیم از ترنمات بهشتی ، تا اثرش جاودانه ماند در امتداد سالهای عمر و یادگاری از دوران بودن در هشت بهشت علم و دانش

موسسه آموزش عالی هشت بهشت به مناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش نمایشگاه کتابی با تخفیف 50 درصد جهت رفاه دانشجویان عزیز ترتیب داده