دوره بورس


شروع دوره جدید
سه شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۸
شروع کلاس سه شنبه ۳۰ بهمن
مدرس دوره سرکار خانم رشیدی
همراه با مدرک وزارت علوم
مهلت ثبت نام تا ۲۷ بهمن
جهت ثبت نام به اتاق ۲۷ مراجعه نمایید.