اطلاعیه وام شهریه

اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی

دانشجویانی که نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۷ (ترم مهر) وام شهریه ( قرض الحسنه مهر ایران) دریافت نموده اند ، جهت دریافت وام شهریه نیمسال دوم تحصیلی (ترم بهمن) ، از تاریخ ۲۱ بهمن الی ۲۱ اسفند در سایت صندوق رفاه دانشجویی به آدرس swf.ir ثبت نام نموده و درخواست وام خود را ثبت نمایند. پس از بررسی توسط موسسه و ارسال به صندوق رفاه دانشجویی ، درصورت عدم مشکل ، وام آنها تایید می گردد.
توجه فرمایید که درصورت ثبت نکردن درخواست شما در سایت صندوق رفاه، وام شهریه به شما تعلق نمی گیرد.

دانشجویانی که برای بار اول درخواست وام دارند ، ابتدا باید در سایت صندوق رفاه دانشجویی swf.ir ثبت نام و تشکیل پرونده دهند ( در قسمت پورتال دانشجویی) ،
سپس در صورت تایید توسط موسسه و صندوق رفاه، در اسرع وقت به بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه نمایند و تشکیل پرونده دهند.

ضامن یکی از گزینه های زیر :
 ۱.کارمند با گواهی حقوقی
۲.کاسب با پروانه کسب معتبر و دارای حساب فعال نزد سیستم بانکی
۳.گواهی کسر اقساط افراد بازنشسته

مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به بانک :
۱.اصل و کپی صفحه اول شناسنامه
۲.اصل و کپی پشت و روی کارت ملی دانشجو و ضامن
۳.اصل و کپی گواهی حقوقی ضامن یا تصویر جواز کسب معتبر
۴. اخذ یک برگ چک صیادی وسیله پرداخت بمیزان کل مبلغ تسهیلات از ضامن
۵.درخصوص بیمه عمر پرداختی به دانشجویان مربوط به تعداد نیمسال های باقیمانده از تحصیل بوده که به منظور رفاه و عدم مراجعه مجدد دانشجو درترم های آتی ، همزمان با انعقاد قرارداد تسهیلات بصورت یکجا اخذ می شود.