برگزاری امتحانات پایان ترم

امتحانات پایان نیمسال اول تحصیلی 98-97
با استعانت ا خداوند متعال و آرزوی موفقیت برای کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی
امتحانات نیمسال اول تحصیلی 98-97 از روز شنبه 97/10/15 لغایت دوشنبه 97/11/1 در محل مؤسسه برگزار می شود.
امتحانات پایان ترم جای با مساعدت مسئولین محترم مؤسسه و همت و همکاری کلیه پرسنل زحمت کش مؤسسه در سالن امتحانات مؤسسه برگزار می شود.