مسابقات ورزشی

مسابقات داخلی موسسه هشت بهشت درنیمسال اول ۹۷ با شرکت شش تیم برگزار گردید و درنهایت تیم کهکشانی ها(رشته حسابداری)مقام اول،تیم مدیریت بازرگانی مقام دوم و تیم کارمندان و اساتید مقام سوم را کسب نمودند.
عکس تیم های قهرمان و نایب قهرمان در یک قاب
اسامی تیم قهرمان
۱.مرتضی غلامی
۲.مصطفی هادیان
۳.مهدی شجاعی
۴.امیر مهدی مراد
۵.علی موید
۶.محمدرضا محبی
۷.علی اکبر سلمانی