روز دانشجو مبارک

فرا رسیدن روز دانشجو ، روز تاکید بر اهمیت علم آموزی بر تمامی دانشجویان عزیز موسسه آموزش عالی هشت بهشت گرامی باد.