برگزاری شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

برگزاری جلسه شورای آموزشی(مورخ 97/2/16)
در این جلسه شورای آموزشی علاوه بر طرح و بررسی مسائل آموزشی، آیین نامه انتخاب و تشویق دانشجویان کارشناسی ارشد مطرح و به تصویب رسید. بنابراین مصوبه از نیمسال اول تحصیلی 98-97 تسهیلاتی جهت دانشجوی رتبه برتر هر رشته تحصیلی (با توجه به سال ورود) درنظر گرفته خواهد شد.

برگزاری جلسات کمیته تحصیلات تکمیلی
جلسات کمیته تحصیلات تکمیلی جهت بررسی پروپوزال های دانشجویان مورخ 97/2/16 و 97/2/23 تشکیل شد. در این جلسات حدود 20 پروپوزال بررسی گردید. آخرین مهلت بررسی و تصویب پروپوزال جهت نیمسال دوم تحصیلی 97-96، طبق اعلام قبلی 97/2/31 می باشد.