ثبت نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

به اطلاع کلیه دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کاردانی یا دانشجویان ترم آخر دوره کاردانی(به شرط فارغ التحصیلی تا تاریخ 97/6/31) می رساند جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی ناپیوسته از تاریخ یکشنبه 97/2/23 لغایت شنبه 97/2/29 به سایت سازمان سنجش در قسمت کاردانی به کارشناسی جهت ثبت نام مراجعه نمایید.
نشانی سایت سازمان سنجش:www.sanjesh.org

قابل ذکر است ثبت نام فقط و فقط از طریق سامانه ثبت نام سازمان سنجش انجام میشود.