هفتمین کوه گشت سال جدید

هفتمین کوه گشت سال جدید در روزسه شنبه ۹۷/۱/۲۱
ساعت ۵ بعد از ظهر در کوه  زیبای صفه اصفهان برگزار می گردد.

دوستان  و دانشجویان علاقمند می توانند در ورودی صفه مقابل شیرها یا مجسمه نمادین کوه نورد با لباس و کفش مناسب  در این برنامه شرکت نمایند.
 

تربیت بدنی دانشگاه هشت بهشت