دوره مکاتبات و مکالمات بین المللی

دوره مکاتبات و مکالمات بین المللی در مدیریت بازرگانی( گرایش بین الملل و بازاریابی)
همراه با اعطای مدرک از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

مدت زمان دوره ۴۰ ساعت
شهریه ۲۴۰ هزار تومان
(به صورت اقساط هم امکان پذیر می باشد)

۲۰ درصد تخفیف ویژه دانشجویان هشت بهشت