کارگاه مقدمه ای بر مدلسازی معادلات ساختاری

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد

کارگاه مقدمه ای بر مدلسازی معادلات ساختاری
مدرس: اقای دکتر براتی
زمان 24 آذر از ساعت 9 الی 12