برگزاری دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات

حضور فعال دانشجویان موسسه هشت بهشت در دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
 
"دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات" به منظور ارائه آخرين يافته هاي علمي در حوزه مديريت استراتژيك در سازمانهاي خدماتي و همچنين تشويق اساتيد ودانشجويان و فعالين سازمان هاي خدماتي به پژوهش يا مشاركت در آن و ارائه دستاوردهاي علمي و كاربردي براي مديريت بهتر اين سازمان ها برگزار گردید. در این کنفرانس که در تاريخ هفتم آذرماه سال جاري توسط گروه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد برگزار شد، دانشجویان کارشناسی ارشد بازرگانی و اساتید موسسه حضوری پررنگ داشتند.