حضور دانشجویان کارشناسی ارشد بازرگانی در سمینار

حضور دانشجویان کارشناسی ارشد بازرگانی در سمینار تخصصی روشهای نوین درآمدزایی و رونق کسب و کار
 
 
در این همایش که در تاریخ چهارشنبه 29 آذر 1396 در سالن همایشهای اتاق بازرگانی اصفهان با سخنرانی دکتر محمود محمدیان برگزار گردید، روشهای نوین توسعه کسب و کار، ضرورت تغییر شیوه کسب و کار سنتی به مدرن، تغیرات فضای کسب وکار و متدهای گذار از شیوه های سنتی کسب و کار به روشهای مدرن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
دانشجویان در این همایش ضمن بهره مندی از موضوعات مورد بحث، با دکتر محمدیان نویسنده کتاب "مدیریت تبلیغات" نیز دیدار کردند.