لیست موضوعات پایان نامه

لیست موضوعات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی موضوع پایان نامه استاد راهنما تاریخ دفاع
سمانه رجبی حسابداری تأثیر راهبری نهادی بر نقد شوندگی سهام علیرضا زارعی 94/06/30
راضیه میر معصومی حسابداری اثر فشار حق­الزحمه بر کیفیت حسابرسی دکتر علیرضا زارعی 94/06/31
مجتبی کاکائی حسابداری رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیر عامل و تجدید ارائهصورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دکتر محسن دستگیر 94/06/31
مسعود حر حسابداری اثر انعاف پذیری مالی بر سیاست مالی شرکت دکتر علیرضا زارعی 94/07/04
مجید جمشیدی حسابداری ابقاء مدیران در کمیته حسابرسی پس از تجدید ارائه حسابداری دکتر علیرضا زارعی 94/12/02
مستانه خرامان حسابداری اثر چرخه عمر شرکت بر هزینه تأمین مالی از سهامداران دکتر مجید عظیمی 94/12/02
مرضیه السادات ارجمند حسابداری تأثیر ویژگی های راهبری شرکتی با پیش بینی ورشکستگی درشرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران دکتر محسن دستگیر 94/12/03
معصومه قاسمی حسابداری اثر ویژگی­های کمیته حسابرسی بر کیفیت صورتهای مالی دکتر علیرضا زارعی 94/12/03
محمد تیموری حسابداری تأثیر تأخیر غیرعادی در حسابرسی بر کیفیت سود دکتر علیرضا زارعی 94/12/10
روح الله خسروی نژاد مدیریت بازرگانی تعیین تأثیر بازاریابی رابطه­ای بر ارزش برند و نقش تعدیل­گریصفات اخلاقی کسب و کار دکتر مژگان بهرامی 95/03/09
حسن کریمیان مدیریت بازرگانی تأثیر هوش تجاری بر عملکرد بازاریابی همراه با نقش تعدیل­گرآشفتگی محیطی دکتر مژگان بهرامی 95/03/09
مریم درویش حسابداری اثر جريان نقدي آزاد مازاد بر كيفيت حسابرسي بر مديريت سود محسن دستگیر 95/06/16
محسن ظهرابی نیا حسابداری مديريت سود و اظهار نظر حسابرس با تأكيد بر ابهام تداوم فعاليت محسن دستگیر 95/06/23
سعیده سادات هاشمی حسابداری آیا اندازه حسابرس مهم است؟ شواهدی از شرکتهای حسابرسی کوچک محسن دستگیر 95/06/28
احمد همتی حسابداری مطالعه تأثير چرخه عمر شركت بر نسبت بدهي علیرضا زارعی 95/06/28
حامد محمدخانیان حسابداری اثر راهبري شركتي كارا بر افشاي اختياري در بازار محسن دستگیر 95/07/05
بهناز مهرابی حسابداری اثر نابرابری اطلاعات میان کاربران درون سازمانی و برونسازمانی بر ساختار منابع مالی مجید عظیمی 95/07/05
مریم جوزدانی مدیریت بازرگانی-بازاریابی عوامل تأثير گذار بر تصميمات خريد مصرف كنندگان محصولسبز علی نصر 95/07/10
فاطمه رنجکش مدیریت بازرگانی-بازاریابی شناسايي و سطح بندي عوامل كليدي موفقيت پياده سازي مديريتارتباط با مشتري در شركتهاي بيمه با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختار تفسيري مسعود براتی 95/07/10
رعنا نیک آیین مدیریت بازرگانی-بازاریابی تحلیل عوامل موثر بر رضایت از سفر و توصیه مقصدگردشگری به دیگران مژگان بهرامی 95/07/10
ریحانه خضری مدیریت   بازرگانی-بازاریابی بررسي ارتباط بين تجربه برند، احساس لذت و ارزش ويژه برند مژگان بهرامی 95/07/11
محسن باقری حسابداری رابطه بين تخصص مالي كميته حسابرسي و راهبري شركتي باانصراف داوطلبانه از خدمات حسابرسي مالياتي حسابرس مستقل محسن دستگیر 95/07/12
محبوبه میرزاده حسابداری اثر مدیریت سود، جریان وجه نقد آزاد و راهبردی شرکتی بربازده بلند مدت سهام دکتر محسن دستگیر 95/07/12
عاطفه احمدی فرد مدیریت بازرگانی گرایش بااریابی تأثیر بازاریابی داخلی بر سکوت سازمانی کارکنان علی نصر 95/11/24
مهری اسنقی مدیریت بازرگانی ارتباط بین محبوبیت برند با عملکرد مالی و ارزش بازار سهامشرکت احسان کمالی 95/11/4
سیدمهدی حسینی مدیریت بازرگانی گرایش مالی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکتها با درنظرگرفتن نقش نظام سیدعباس هاشمی 95/11/21
مهدی خلیلیان فر حسابداری بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و حمایت از سرمایه­گذار برکیفیت سود در دوران رکود اقتصادی احسان کمالی 95/11/28
امین رضایی نسب حسابداری تأثیر متغیرهای مالی بر تأخیر در افاشی گزارشهای سالیانه محسن دستگیر 94/12/3
زهره سعادت مدیریت بازرگانی بررسی تأثیر برند و فناوری از مجرای استراتژی تمایز برعملکرد مالی احسان کمالی 95/11/24
مرضیه السادات صادقی مدیریت بازرگانی بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد مدیریت مالیشرکتها در شهر اصفهان احسان کمالی 95/8/10
نفیسه صفا حسابداری تأثیر بررسی اجمالی حسابرس مستقل بر محتوای اطلاعاتیصورت­های مالی میان دوره­ای علیرضا زارعی 95/11/21
مریم فدایی مدیریت بازرگانی گرایش مالی تأثیر عوامل غیرمالی بر عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران سیدعباس هاشمی 95/11/17
زهره قصابی مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر فرهنگ مدیریت خطا بر عملکرد مالی شرکت بادرنظر گرفتن علی نصر 95/8/3
منصوره کاوه جبلی مدیریت بازرگانی گرایش بااریابی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار انحرافی کارکنان علی نصر 95/11/26
سجاد کی مقصودی حسابداری اثر راهبری شرکتی بر سطح افشای سرمایه فکری علیرضا زارعی 95/11/21
لیلا لالی مدیریت بازرگانی گرایش مالی تحلیل رابطه شهرت سازمانی با عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سیدعباس هاشمی 95/11/24
سعید محمدعلی رجب حسابداری بررسی رابطه میان ویژگی­های شرکت، ساختار منباع مالی و عملکرد شرکت مجید عظیمی 95/11/11
فرزانه مختاری مدیریت بازرگانی تحلیل تاثیر مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و رسیک ذینفعان بر نوسانات ویژه قیمت سهام در سازمان بورس و اوراق بهادار علی نصر 95/11/17
فرزانه مختاری مدیریت بازرگانی گرایش مالی تأثیر مسئولیت اجتماعی بنگاه­ها بر هزینه سرمایه سهام عادی و بازده غیرمتعارف سهام سیدعباس هاشمی 95/11/17
میثم مولوی حسابداری ویژگی­های هیأت مدیره، ویژگی­های کمیته­های حسابرسی و حق­الزحمه حسابرس علیرضا زارعی 95/11/17
سیما مهدی زاده مدیریت بازرگانی گرایش مالی بررسی عوامل مالی تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری زیست محیطی شزکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احسان کمالی 95/11/24
صفورا بابائي كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري تأثير كيفيت حسابرسي بر تجديد ارائه صورتهاي مالي محسن دستگیر 95/11/25
بهناز بازدار كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت بازرگانی تأثير محافظه كاري حسابداري بر ريسك ورشكستگي شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران محسن دستگیر 95/11/9
مينا زمان پوربروجني كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري اثر سرمايه درگردي بر سودآوري شركت با نگاه بر نگهداشت وجه نقد مجید عظیمی 95/12/1
مهديه طاهري كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري اثر پراكندگي جغرافيايي بر مديريت سود بر پايه اقلام تعهدي و مديريت سود بر پايه فعاليتهاي واقعي مجید عظیمی 95/9/25
مريم فدايي ده چشمه كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني بررسي تأثير عوامل غيرمالي بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سیدعباس هاشمی 95/11/17
فرزانه مختاري اسفيدواجاني كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت بازرگانی تأثير مسئوليت اجتماعي شركتها بر هزينه سرمايه سهام عادي و بازده غيرعادي سهام سیدعباس هاشمی 95/11/7

    

آدرس:اصفهان - دروازه شیراز - کیلومتر 6 جاده اصفهان شیراز - بعد از پل راه آهن - روبروی اداره شماره گذاری (جنب اداره گمرک)

تلفن تماس:36540168 - 031    تلفکس: 36540830 - 031   کدپستي:79989-81691

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir