برنامه حضور مشاورین

برنامه حضور مشاورین مرکز

 

ردیف

نام مشاور

روز حضور

محل حضور

1

سید محسن حسینی

یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

مرکز مشاوره دانشگاه

2

خانم نسیم نفر

شنبه، دوشنبه

مرکز مشاوره دانشگاه

3

خانم نیره وکیلی زاده

شنبه

خوابگاه خواهران

4

خانم شیما محمدی

سه شنبه

خوابگاه خواهران

    

آدرس:اصفهان - دروازه شیراز - کیلومتر 6 جاده اصفهان شیراز - بعد از پل راه آهن - روبروی اداره شماره گذاری (جنب اداره گمرک)

تلفن تماس:36540168 - 031    تلفکس: 36540830 - 031   کدپستي:79989-81691

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir