سلف سرويس

اطلاعيه رزرو غذا


دانشجويان محترم مي توانند از تاريخ 95/7/1 با مراجعه به سامانه تغذيه نسبت به رزرو ناهار اقدام نمايند. دانشجوياني كه كارت الكترونيك تغذیه نداشته و يا موفق به دريافت رمز و كلمه عبور نشده اند ابتدا به امور دانشجويي مراجعه نموده و پس از دريافت رمز و كلمه عبور به سامانه تغذيه مراجعه نمايند.

ملاحظات:

1. رزرو غذاي هر روز تا ساعت 14:00 روز قبل امكان پذير مي باشد.

2. قيمت ژتون دانشجويي در سال تحصيلي 96-95 مبلغ 30000ريال مي باشد.

امور دانشجويي

    

آدرس:اصفهان - دروازه شیراز - کیلومتر 6 جاده اصفهان شیراز - بعد از پل راه آهن - روبروی اداره شماره گذاری (جنب اداره گمرک)

تلفن تماس:36540168 - 031    تلفکس: 36540830 - 031   کدپستي:79989-81691

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir