امور مالی و مالیاتی

کارداني امور مالي و مالياتي

برنامه ریزی درسی  کارداني امورمالي و مالياتي

سرفصل دروس کارداني امورمالي و مالياتي

دوره کاردانی امور مالی و مالیاتی یکی از دوره های تحصیل آموزش عالی است و هدف از آن آموزش و تربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله علمی و عملی بطور جدی قسمتی از نیازهای وزارت امور اقتصادی و دارایی را در زمینه های مالیاتی تامین نمایند. فارغ التحصیلان این دوره قادر به انجام فعالیتها و تصدی مشاغل زیر خواهند بود:

1- کمک ممیز

2- ممیز

3- سر ممیز

4- ممیز کل

5- رئیس یا معاون جزئی واحدهای مالیاتی، مالی و اداری و قسمت وصول

همچنین طبیعت رشته و دروس پیشنیاز به نحوی تنظم گردیده که جدا از حوزه وزارت امور اقتصادی و دارائی، فارغ التحصیلان این دوره بتوانند در حد مشاغل مورد نظر برای فوق دیپلم حسابداری مصوب شورایعالی برنامه ریزی نقش داشته باشند.

    

آدرس:اصفهان - دروازه شیراز - کیلومتر 6 جاده اصفهان شیراز - بعد از پل راه آهن - روبروی اداره شماره گذاری (جنب اداره گمرک)

تلفن تماس:36540168 - 031    تلفکس: 36540830 - 031   کدپستي:79989-81691

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir