حراست

پاره ای از مفاد مقررات مربوط به حفظ و صیانت از شئونات دانشجویی به شرح ذیل اعلام می گردد. از دانشجویان عزیز انتظار می رود در رعایت آن بکوشند.

1- عدم استفاده از پوشش های غیرمتعارف مغایر با شئونات اجتماعی.

2- عدم استفاده از آرایش غیر متعارف.

3- حفظ حرمت کارکنان، اساتید و دانشجویان.

 

 

    

آدرس:اصفهان - دروازه شیراز - کیلومتر 6 جاده اصفهان شیراز - بعد از پل راه آهن - روبروی اداره شماره گذاری (جنب اداره گمرک)

تلفن تماس:36540168 - 031    تلفکس: 36540830 - 031   کدپستي:79989-81691

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir