همایش حسابداری

همایش حسابداری مالیاتی ویژه رشته های حسابداری و مدیریت روز سه شنبه 95/12/10 در سایت موسسه برگزارشد.

جناب آقای محرابی مدیر عامل شرکت حسابداری نوآوران، ضمن اشاره به نحوه تاسیس شرکت ها و انواع شرکت ها ، مراحل فعالیت های ضروری پس از تاسیس شرکت ها، انجام فعالیتهای قانونی اشخاص پس از شروع فعالیت و مراحل رسیدگی به دفاتر قانونی و اظهارنامه عملکرد اشخاص را برای حضار تشریح کردند .همچنین در پایان جلسه بسته های اموزشی کاربردی به دانشجویان اهدا گردید.

photo 2017 03 04 08 40 07photo 2017 03 04 08 40 47photo 2017 03 04 08 40 42

    

آدرس:اصفهان - دروازه شیراز - کیلومتر 6 جاده اصفهان شیراز - بعد از پل راه آهن - روبروی اداره شماره گذاری (جنب اداره گمرک)

تلفن تماس:36540168 - 031    تلفکس: 36540830 - 031   کدپستي:79989-81691

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir